Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

abovegroundwithmusic
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

December 04 2017

abovegroundwithmusic
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
I mam ochotę na ciebie i całą tą durną miłość
— (via skazanie)
Reposted fromdivi divi viamicarose micarose
abovegroundwithmusic
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viamicarose micarose
abovegroundwithmusic

spelnieni-e:

Najlepsze co Ci sie może przydarzyc, to zostanie sensem czyjegoś życia.

November 29 2017

abovegroundwithmusic
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
abovegroundwithmusic
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viaclerii clerii

November 09 2017

abovegroundwithmusic
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
abovegroundwithmusic
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
abovegroundwithmusic
3890 e7ca
Reposted fromrol rol vianooneishere nooneishere

November 07 2017

abovegroundwithmusic
Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak

October 23 2017

abovegroundwithmusic
gdy jest ktoś kto powinien wiedzieć, 
wtedy po prostu pozwól ujawnić się swoim uczuciom.
— Bryan Adams-"All for love"
abovegroundwithmusic
Więc jeśli kogoś kochasz, powinieneś dać mu o tym znać.
— Coldplay-"Everglow"
Reposted bycelKociek

July 02 2015

abovegroundwithmusic
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawarzywowa warzywowa
abovegroundwithmusic
...
Reposted fromweightless weightless viawarzywowa warzywowa

June 29 2015

abovegroundwithmusic
3652 5878
Reposted frompeper peper viatwarze twarze

June 14 2015

abovegroundwithmusic
Zawrotów serca dostaję z Tobą, a bez Ciebie tylko pierdolca…
— Piotr Tokarz
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaPatij Patij
abovegroundwithmusic
nie chcę wnikać w Twoje myśli,
chcę byś sam mi o nich opowiadał.

May 17 2015

abovegroundwithmusic
3251 bbd3
Reposted fromdailylife dailylife viamisiaczek95 misiaczek95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl