Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

abovegroundwithmusic
Jeśli Cię kocham, możesz mieć wszystko. Mój czas, moje oddanie, mój tyłek, pieniądze, rodzinę, psa, pieniądze mojego psa... wszystko. Jeśli Cię kocham, przecierpię za Ciebie każdy Twój ból, przyjmę na siebie wszystkie Twoje długi (...), ochronię Cię przed Twoją własną niepewnością, przeniosę na Ciebie wszystkie dobre cechy, których tak na prawde nigdy w sobie nie wykształciłeś, i kupię gwiazdkowe prezenty dla całej Twojej rodziny. Dam Ci słońce i deszcz, a jeśli akurat okaże się to niemożliwe, zagwarantuje Ci je na przyszłość. Dam Ci to i wiele więcej.
— Elizabeth Gilbert
Reposted frommoredreams moredreams viaanttonine anttonine
abovegroundwithmusic
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

August 07 2018

abovegroundwithmusic
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaPatij Patij

June 26 2018

abovegroundwithmusic
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"

December 04 2017

abovegroundwithmusic
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
I mam ochotę na ciebie i całą tą durną miłość
— (via skazanie)
Reposted fromdivi divi viamicarose micarose
abovegroundwithmusic
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viamicarose micarose
abovegroundwithmusic

spelnieni-e:

Najlepsze co Ci sie może przydarzyc, to zostanie sensem czyjegoś życia.

November 29 2017

abovegroundwithmusic
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
abovegroundwithmusic
7952 a20e
Reposted fromnfading nfading viaclerii clerii

November 09 2017

abovegroundwithmusic
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
abovegroundwithmusic
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
abovegroundwithmusic
3890 e7ca
Reposted fromrol rol vianooneishere nooneishere

November 07 2017

abovegroundwithmusic
Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak

October 23 2017

abovegroundwithmusic
gdy jest ktoś kto powinien wiedzieć, 
wtedy po prostu pozwól ujawnić się swoim uczuciom.
— Bryan Adams-"All for love"
abovegroundwithmusic
Więc jeśli kogoś kochasz, powinieneś dać mu o tym znać.
— Coldplay-"Everglow"
Reposted bycelKociek

July 02 2015

abovegroundwithmusic
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawarzywowa warzywowa
abovegroundwithmusic
...
Reposted fromweightless weightless viawarzywowa warzywowa

June 29 2015

abovegroundwithmusic
3652 5878
Reposted frompeper peper viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl